Κυριακή 18 Μαρτίου στο City Link!

Κυριακή 18 Μαρτίου στο City Link!

Τηλέφωνα κρατήσεων
Pasaji: 210 3220714
City Bistro: 210 3211315
Zonars: 210 3251430