Πολιτική Απορρήτου

1. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Επισκεπτόμενοι το [www.citylink.gr] (που θα αναφέρεται στο εξής ως η «Ιστοσελίδα») συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης όπως περιγράφονται πιο κάτω.

 

2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να θέσει τους όρους που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Χρήση της Ιστοσελίδας απαιτεί πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, οι οποίοι ισχύουν σε όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

 

3. Αναφορές

Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “Picar” θα σημαίνει την Picar Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “City Link” θα σημαίνει το Μέγαρο ”City Link”, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, περικλειόμενο από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), Αμερικής, Σταδίου και Βουκουρεστίου.

Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “Επιχείρηση City Link” θα σημαίνει μια επιχείρηση που βρίσκεται και λειτουργεί στο City Link.

Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς” θα σημαίνει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

 

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Το διαφημιστικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, του κάθε είδους διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού, των δεδομένων, λογισμικού γραφικών, επωνυμιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων κτλ.) είναι ιδιοκτησία της Picar ή της εκάστοτε Επιχείρησης City Link (όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση) και προστατεύεται από διατάξεις Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Picar και/ή της εκάστοτε Επιχείρησης City Link.